ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

κ. Ελένη Καραγιαννίδου
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44, Πατήσια
τηλ: 210 2112000 (εσ.* 708)
fax: 210 2112020
e-mail: corp-affairs@eede.gr